HABERLER SAĞLIK

Kalp Masajının Mucidi ”James Jude” Öldü

Kalp Masajının Mucidi ”James Jude” Öldü

James Jude, 1950’lerin sonunda Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenciyken göğsün ortasına elle ritmik olarak basınç uygulamanın kalbi yeniden çalıştırabileceğini ortaya çıkarmıştı. Okul arkadaşları William Kouwenhoven ve Guy Knickerbocker ile çalışmalarını sürdüren Jude, kalp masajına suni teneffüsü de ekleyerek tıp dünyasında kardiyopulmoner resusitasyon (CPR) olarak bilinen ilk yardım tekniğini geliştirmişti.Ne yazık ki Jude 87 yaşında hayata gözlerini yumdu..

Kalp masajı, resusitasyon, kardiyopulmoner resusitasyon veya kısa adıyla CPR (İng: Cardiopulmonary resuscitation), durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür. Yöntem birilkyardım yöntemi olduğu için, öncelikli amaç, hastaya yeterli sağlık hizmeti ulaşıncaya kadar hastanın dolaşım ve solunumunun devam ettirilmesidir

CPR yöntemleri uygulayan kişinin niteliklerine göre ikiye ayrılır; Temel Yaşam Desteği (BLS, Basic Life Support), İleri Kardiyak Yaşam Desteği (ACLS, Advanced Cardiac Life Support) Yöntemde, kurtarıcı veya kurtarıcılar; elleriyle hastanın kalbi, ağızlarıyla da akciğeri görevini görürler. Yöntem A, B, C ve D baş harfleri ile kısaltılmış bir algoritma ile uygulanır.

Airway: Havayolu
Breath: Solunum
Circulation: Dolaşım
Defibrilation: Defibrilasyon
  • İlk önce hastaya “nasılsınız?” diye sorularak bilincinin açık olup olmadığı kontrol edilir.
  • İyi değilse yardım için 112 aranır.
  • Daha sonra carotis arterinden (şah damarı) veya kasıktan (femoral arterden) nabız aranır ve en fazla 10 sn kontrol edilir.
  • Eğer kalbin durduğuna kanaat getirilirse, 30 kere sternumun (göğüs kemiği) biraz üstüne (3-4parmak) kalp masajı yapılır ve 2 kere de ağızdan nefes üfleme uygulanır. Kompresyon dakikada 100 defa olacak şekilde yapılmalıdır ve göğüs 5 cm inmelidir. Bu şekilde (30/2 döngüsüyle) hasta kendine gelinceye kadar veya ambulans gelene kadar devam edilir.

İki kişi tarafından CPR yapılıyorsa masaj, solunum oranı 15/2 dir. Ayrıca kişiler ağızdan ağıza solunum desteği verme konusunda zorunlu değildirler. Entübe kişilerde kompresyon 100’ün üzerinde ve ventilasyon 8-10/dk şeklinde, 2 dk’lık değişimlerle aralıksız sürdürülür.

CPR için hayati önem taşıyan bilgi ise, pratik eğitimi almamış kişilerin bu yöntemi uygulamaya kesinlikle kalkmaması gerekliliğidir. Çünkü bilinçsiz uygulamada, daha durmamış kalbi durdurma ihtimali olduğu gibi, akciğerlere veya başka organlara gereksiz zararlar verilme ihtimali de vardır. Halkın bilinçlenmesi amacıyla CPR eğitimi birçok üniversite hastanesinde halka kurs olarak verilmektedir.CPR uygulaması terminal dönemdeki kanser, diabet, kalp, akciğer, böbrek yetmezliği gibi kronik hastalığı olanlar ile, ölümü üzerinden 30 dk’dan fazla zaman geçmiş kişilerde faydasızdır.

Her şeyden önce hastanın hava yolunun açılması gerekir. Bunun için baş, geriye yatırılıp çene yukarı kaldırılır (baş-çene pozisyonu). Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile hastanın nefes alıp almadığı kontrol edilir. İlk yardımı yapan kişi yanağını hastanın ağzına ve burnuna yaklaştırarak nefesini hissetmeye çalışır, aynı zamanda da hastanın göğsü inip kalkıyor mu diye gözleriyle kontrol eder. Eğer hasta nefes almıyorsa, hastanın ağız içi iyice kontrol edilerek hava yolunun tıkanmasının sebebinin kaynağı araştırılır,sorunun ağız içi ve boğazda olduğuna kanaat getirilirse etken gozle görülünceye kadar bakılır ve alınabilecek durumdaysa çıkartılır,kesinlikle kör dalış yapılmaz,(kör dalış sonucu hastanın durumu kötüleşebilir) tıkanma sebebi dil ise parmak yanağın iç duvarına temas edecek şekilde ağız içine sokulur kanca şeklinde bükülerek dil çekilir eğer düzeltilemediyse çok fazla uğraşılmamalıdır Ve hala solunum yok ise temel yaşam desteğine devam edilmelidir.İşlemler yapılırken zaman çok önemlidir yaşam destegıne geçiş süresi 2 dakikayı geçmemelidir.

Leave a Comment X